Spotkanie Rady Rodziców w dniu 27.01.2016r.

1.  Lista obecności.
2. Dziennik elektroniczny.
3. Współpraca między Radą Rodziców a Radą Samorządu Uczniowskiego.
4. Kluby przedmiotowe.
5. Basen.
6. Projekt “Zapomniane smaki”.
7. Zasady oceniania PSO i WSO.
8. Sprawy różne.

Po raz pierwszy, na życzenie Rodziców, spotkanie Rady odbyło się dzień przed wywiadówką, tak, by na spotkaniu wywiadowczym móc przekazać Rodzicom poruszane sprawy i omówić przedstawione problemy.

Pan Dyrektor omówił aktualną sytuację szkoły i poruszył następujące tematy:
DZIENNIK ELEKTRONICZNY – Rada Rodziców wnioskowała o wpisywanie tematów zadań domowych do dziennika elektronicznego, tymczasem są klasy w których frekwencja wejść na stronę szkoły i do dziennika jest bardzo niska.
Ciągle są Rodzice, którzy w ogóle nie korzystają z dziennika elektronicznego, dlatego zadaniem trójek klasowych jest namawianie i propagowanie tej formy kontaktu ze szkołą.
Jeśli Rodzice w danej klasie zdecydują,że chcą wpisywania tematów zadań, zwracaja się z tym do Wychowawców.

WSPÓŁPRACA RR-RSU – w ostatnim czasie miały miejsce dwa spotkania zarządu Rady z Samorządem Uczniowski, na których młodzież omawiała problemy z jakimi się spotyka w szkole i zaproponowała, co chciałaby zmienić.
Efektem tego jest powstanie klubów przedmiotowych w miejsce istniejących dotychczas kółek zainteresowań.
Obecnie omawiana jest kwestia organizacji i poprawy atrakcyjności wykładów.

RSU zorganizowała choinkę szkolną, która miała miejsce 25 stycznia, w której wzięło udział 140 uczniów, 22 pilnujących Nauczycieli i 20 Rodziców jako opiekunów pomocniczych.
Rada Rodziców przekazała na ten cel 150 zł. (100 zł.na oprawę muzyczną i 50 zł. na dekoracje sali).

BASEN – od przyszłego półrocza w klasach I-III będzie obowiązkowa nauka pływania w ramach godzin wf-u. Pod kierunkiem instruktora dzieci będą w formie zabawy przygotowywać sie do nauki pływania.

PROJEKT “ZAPOMNIANE SMAKI” – trwa nabór młodieży do projektu, który objął uczniów z klas I i II gimnazum. W kasach tych rozdane zostaly ankiety, na podstawie których, po rozmowach z Panią Pedagog i Wychowcami, nastąpi weryfikacja chętnych.

ŚWIETLICA – wszyscy Nauczyciele z klas I-III (oprócz 2  godzin kartowych), od nowego półrocza mają dodatkowo po 1 godzinie na świetlicy, aby pomóc dzieciom w odrabianiu lekcji.

SPRAWY RÓŻNE:
ćwiczenie na wf –
wciąż są problemy z ćwiczeniem dzieci na lekcjach wf.Zdarza się,że tylko 30% uczniów ćwiczy, reszta ma zwolnienia lub jest niedysponowana. Należy na spotkaniach w klasie uświadomić Rodzicom,że dając dziecku zwolnienie z ćwiczeń, działają na jego szkodę.
oświadczenia o pobycie na świetlicy – dotyczy uczniów dojeżdżających.
Nie wszyscy Rodzice podpisali takie oświadczenia, co powoduje, że dzieci pozostają bez opieki czekając na autobus, albo wychodzą poza teren szkoły.

 

Sekretarz   Bożena Szabat

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1