ZEBRANIE RADY RODZICÓW, DYREKCJI I WYCHOWAWCÓW KLAS W DNIU 28.11.2015

Celem dzisiejszego spotkania, było przede wszystkim omówienie aktualnej sytuacji szkoły oraz przedyskutowanie wniosku, jaki wpłynął od Rady Rodziców o wpisywanie do dziennika elektronicznego zadań domowych.

                Pan Dyrektor W.Sondej przedstawił sytuację szkoły oraz omówił działania jakie są podejmowane w kierunku udoskonalenia współpracy między szkołą a rodzicami.
Szkoła skupia się na działaniach zapewniających bezpieczeństwo uczniów i realizację programu „Szkoła bez przemocy”. W szkole działa monitoring, kamery rozmieszczone są w newralgicznych punktach, a wkrótce zamontowana zostanie kamera przy przejściu do Biedronki.
Jest to bardzo niebezpieczne miejsce, a uczniowie nie stosują się do zakazu opuszczania terenu szkoły.

 Szkoła stara się realizować działania zainicjowane przez uczniów, czego przykładem są kluby zainteresowań, które powstają w szkole z ich inicjatywy.

Rada Rodziców  wystąpiła z pismem aby zadania domowe wpisywać do dziennika elektronicznego, pozwoliłoby to na bieżąco nadrabiać zaległości w razie nieobecności, a rodzicom lepiej kontrolować  prace dziecka. Jednak pomysł ten spotkał się z dezaprobatą Wychowawców.
Większość Nauczycieli uznała pomysł za nierealny przede wszystkim z powodu ograniczeń czasowych.

Omawiano również:

  • Mikołajki – ustalono, że klasy I-III dostaną takie same prezenty, natomiast starsze, same decydują czy uczestniczą w zabawie i do jakiej kwoty,
  • Choinka i poczęstunek – ponieważ obecnie 75% składki z komitetu rodzicielskiego zostaje w klasie, więc same organizują sobie poczęstunek, jeśli sobie tego życzą.
  • Dzieci z opiniami i orzeczeniami – p. Dyrektor zapewnił, że wszyscy Nauczyciele zostali zapoznani z tematem i wiedzą jak pracować z takimi dziećmi. Poza tym, jeśli rodzic ma problemy z dzieckiem może się zgłosić do pani Pedagog, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i szkoła stara się pomóc.
  • Ubezpieczenie – ponad 90% dzieci ubezpieczyło się w szkolnym ubezpieczeniu INTERRISK.

Prowizja z ubezpieczenia wyniosła 1152 zł.

  • Ustalono,że następne spotkania będą odbywać się przed wywiadówką, tak by na spotkaniu w klasie już poinformować o podjętych decyzjach.

Następne spotkanie zaplanowano na styczeń.

 

Bożena Szabat

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1