Zasady Organizacyjne

Zasady organizacyjne na świetlicy szkolnej (Rok szkolny 2014/15)

1. Uczniowie noszą ze sobą wizytówki  świetlicowe (wchodząc na powitanie zostawiają na biurku nauczyciela, wychodząc, na pożegnanie, zabierają wizytówki ze sobą).  Jeżeli dziecko zapomniało lub zgubiło wizytówkę zgłasza to nauczycielowi, w celu  zaznaczenia   obecność – należy to odnotować w zeszycie uwag. Nauczyciel przypomina o wizytówkach (szczególnie dzieciom nowym i młodszym).

2. Uczniowie wchodzą na świetlicę po dzwonku na lekcję (wyjątkiem są dzieci przyprowadzane przez nauczyciela ).

3. Uczniowie nie mogą samodzielnie otwierać zamkniętych szafek, robi to nauczyciel.

4. Każda zabawka, gra itp. pobrana przez dziecko, powinna być przez niego oddana lub schowana do szafki,  po skończonej zabawie, w sposób uporządkowany, estetyczny i kompletny – nauczyciel powinien tego dopilnować.

5. Uczniowie mogą włączyć się do ,,konkursu gwiazdkowego”- kompletują gwiazdki do 10-ciu  i otrzymują nagrodę. Każdy uczestnik konkursu  otrzymuje  gwiazdką wtedy, gdy rzetelnie wykona zadanie powierzone mu przez nauczyciela lub chętnie                           i ambitnie włączy się w zajęcia organizowane przez niego.

    • Jeżeli nagradzamy prace plastyczne, powinny być skończone (wypracowane) i ciekawe.
    • Jeżeli nagradzamy prace porządkowe, powinny być ambitne i pożyteczne.
    • Jeżeli nagradzamy zachowanie, powinno być wyróżniające się i pouczające dla innych.
    • Jeżeli nagradzamy udział w zajęciach, powinien być dobrowolny i aktywny, od początku do końca. (gwiazdki przyklejamy na planszę lub wpisujemy uwagę pozytywną z zaznaczeniem – gwiazdka!).

6. Uczniowie nie mogą wychodzić ze świetlicy bez zgody nauczyciela.

7. Uczniowie dojeżdżający, wychodzą do autobusu 15 minut przed jego odjazdem.

8. Jeżeli nauczyciel wychodzi z grupą z sali świetlicowej, powinien do niej wrócić przed dzwonkiem na przerwę.

9. Nauczyciele zmieniają się dyżurem na przerwie  – przekazują sobie niezbędne informacje, na temat stanu świetlicy, czyli takie, które uznają za ważne.

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1