Szkolenia Dla Rodziców

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w związku z realizacją projektu pn. „Wiedzą walczymy z przemocą” organizuje w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2014 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski „Szkolenia dla rodziców”, które będą obejmować cykl 7 spotkań po 3 godziny dydaktyczne, prowadzonych przez psychologa oraz pracowników OIK. Program zakłada naukę umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów, uprawnień i możliwości, wspieranie rodziców mających trudności
w wypełnianiu swoich zadań oraz wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci i młodzieży.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 03.10.2014 r. o godzinie 16.30.

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1