Spotkanie Rady Rodziców w dniu 02.03.2016r.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim w dniu 02.03.2016 r. odbyło się spotkanie Przedstawiciela Rady Rodziców Pani Doroty Bartyńskiej wraz z Dyrektorem ZS im. JP II Panem Wiesławem Sondejem, Rzecznikiem Praw Ucznia Panią Barbarą Czachor-Skora oraz właścicielką firmy CENTRUM MEDIACJI I NEGOCJACJI B.A.T.N.A i Mediatorem Panią Joanną Buławą.

Celem spotkania było omówienie problemu przemocy w szkole i poza nią. Poprzez obserwacje dzieci własnych oraz dzięki rozmowom z RSU w naszej szkole Rada Rodziców wyszła z inicjatywą zorganizowania warsztatów z mediacji. Jako rodzice bardzo często jesteśmy świadkami nieprawidłowych zachowań w środowisku szkolnym. Szkoła jest to miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają dużo czasu i nie tylko zdobywają tu wiedzę, ale także kształtują swoje postawy, relacje z drugim człowiekiem; uczą się funkcjonowania w grupie oraz wielu innych zachowań, w tym także tych niepożądanych. Wychodząc naprzeciw problemowi pozyskaliśmy sponsora w osobie Pani Mediator Joanny Buławy, która poprowadzi bezpłatne warsztaty „ Młodzieżowy Klub Mediatora” dla Klasowych Rad Samorządowych, które nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami szkolnymi i rówieśniczymi bez użycia przemocy fizycznej. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie, do końca roku szkolnego.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1