SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW ROK 2014/2015

Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele!

Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci.

Ponieważ w poprzednich latach składki na Fundusz Rady Rodziców były bardzo małe i nieregularne na posiedzeniu Rady Rodziców zdecydowano wprowadzić od roku szkolnego 2013/2014 następujący system zbierania funduszy:

– Za pierwsze dziecko – 30,00 zł
– Za drugie dziecko – 20,00 zł
– trzecie i następne – zwolnione ( nie płacą)

Zebrane składki zostają podzielone w proporcji 25% pozostaje w klasie, 75% wpływa na konto Rady Rodziców i stanowi fundusz RR.

Pieniądze będą przeznaczone na następujące cele, które nie mogą być finansowane z budżetu szkoły:
– nagrody w konkursach,
– nagrody za osiągnięcia w nauce,
– nagrody za rzetelne wypełnianie obowiązków uczniowskich (zachowanie, frekwencja itp.),
– nagrody za prace społeczne,
– kwiaty, słodycze, napoje na imprezy okolicznościowe,
– zakup drobnych pomocy do nauki ,
– dofinansowanie do wycieczek (na wniosek wychowawcy),
– inne potrzeby które wynikną w trakcie roku szkolnego.

Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

Zarząd Rady Rodziców

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1