Program stypendialny Marzenie o Nauce dla uczniów III klas gimnazjum

ZAPRASZAMY uczniów gimnazjum klas III do zgłoszenia się do programu stypendialnego Marzenie o Nauce!
Zgłoszenie można dokonać za pośrednictwem
formularza on-line do 31 marca 2015 roku.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.efc.edu.pl/pl/co_robimy/programy/stypendia_marzenie_o_nauce

Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 5 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.

Jakie kryteria muszę spełniać, aby ubiegać się o stypendium?

O stypendia Marzenie o Nauce mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy planują naukę w liceach a ponadto:

 1. pochodzą z miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców;
 2. uzyskali, średnią ocen w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,5 bądź tytuł finalisty lub laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;
 3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę nie przekracza 900 zł netto);
 4. zapoznali się i akceptują Regulamin stypendiów Marzenie o Nauce.

Fundacja pokrywa:

 • Koszty zamieszkania w internatach i bursach. Koszty zakupu podręczników.
 • Koszty całodziennego wyżywienia.
 • Kursy językowe.
 • Pokrycie składek na Radę Rodziców.
 • Ubezpieczenie
 • Koszty dodatkowe, np. przygotowanie do Olimpiad.
 • Fundacja organizuje wypoczynek letni i zimowy.
 • Organizuje warsztaty i kursy, zajęcia pozalekcyjne.
 • Funduje udział w imprezach kulturalnych.
 • Umożliwia rozwijanie pasji.
 • Zapewnia wsparcie profesjonalnego koordynatora oraz psychologa.
 • W przyszłości szansa na stypendium uniwersyteckie „Wymarzone Studia”.

W województwie podkarpackim dofinansowana jest nauka w:

I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Szkoła pragnie pomóc każdemu uczniowi w zdobyciu wszechstronnej wiedzy, rozwinięciu jego szczególnych zainteresowań i uzdolnień prowadzących do sukcesów w dalszej edukacji, a także wspierać go w jego rozwoju tak, by okres pobytu w szkole pozwolił ujawnić jego możliwości i wyzwolić inicjatywy przygotowujące do dorosłego życia.

 

W województwie lubeslkim dofinansowana jest nauka w:

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Szkoła prowadzi koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, oprócz tego działają: chór, zespoły teatralne oraz koła plastyczne i fotograficzne. Dla uczniów zainteresowanych sportem istnieje możliwość udziału w treningach wielu sekcji sportowych. Szkoła przygotowuje do udziału w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Nauczyciele pracują z uzdolnionymi uczniami indywidualnie nie tylko w ramach planowych zajęć, ale także poświęcając swój wolny czas.

 

regulamin

 

Beata Kraska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1