Wznowienie pracy

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. informuje o wznowieniu pracy:

Biblioteka od 9:00- 13:00 od 05.05.2020 (od poniedziałku do piątku)

Pedagog od 9:00 -12:00 od 06.05.2020 (od poniedziałku do piątku)

 

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Edukacji Narodowej z wyprzedzeniem informuje o terminach egzaminów.

 

W terminie głównym 1.      język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym 1.      język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania (min)
arkusz
standar-dowy
przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu* arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
arkusz dla osób słabowidzą-cych arkusz dla osób niewido-mych arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych
arkusz dla osób
z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Pi

  Click to play this Smilebox slideshow

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1