INFORMACJA

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, informujemy, że wchodząc do budynków szkoły prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa: dezynfekcja dłoni oraz maseczki.

Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny ucznia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim mogą przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się w holu głównym budynku.

Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub Rodzicem/Prawnym Opiekunem/ Członkiem Rodziny Ucznia, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.

Osoba taka, w tym również Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązana, przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i nazwisko oraz   wskazać pracownika szkoły cel swojej wizyty. Osoba zobowiązana jest do zachowania procedur bezpieczeństwa:
dezynfekcja dłoni oraz maseczki, odległość.


Nauczyciel nie może przeprowadzać rozmów indywidualnych z Rodzicem/Prawnym Opiekunem w trakcie trwania lekcji, innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

Prosimy o umawianie się z nauczycielami/ wychowawcami na spotkania indywidualne poprzez dziennik librus, maila, ewentualnie telefonicznie.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, zapraszamy Was na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 01.09.2020 r. mszą świętą o godzinie 9:00 w Kościele Parafialnym.

Informujemy, że otrzymaliśmy maseczki dla pracowników szkoły oraz uczniów. W dniu jutrzejszym wychowawcy przekażą je uczniom.  Dodatkowo przypomną uczniom dojeżdżającym o konieczności zakładania maseczek w środkach komunikacji publicznej. Podczas spotkań organizacyjnych przeszkolą uczniów ze sposobów korzystania z maseczek, prawidłowej dezynfekcji dłoni. Zapoznają z obowiązującymi w szkole procedurami.

W dniu 01.09.2020 r. dowóz uczniów dojeżdżających do szkoły na godzinę 8 na zajęcia organizacyjne (odjazdy autobusów z przystanków) obowiązuje wg. harmonogramu z poprzedniego roku szkolnego, załączony poniżej.

Odjazd do domów uczniów dojeżdżających po mszy w Kościele z przystanku spod Kościoła.

Kursy autobusów do szkoły od dnia 02.09.2020 r. jutro pojawią się na stronie szkoły.

Przypominamy o ustalonym wejściu do szkoły:

Klasy 1-3 wchodzą bocznym/lewym wejściem do szkoły.

Klasy 4-6 wchodzą głównym wejściem szkoły.

Klasy 7-8 wchodzą szatnią do szkoły.

Odziały przedszkole w szkole -wejście od strony placu zabaw

Od dnia 01.09.2020 r do odwołania nie ma obowiązku zmiany obuwia.

Uczniów klas 1-3 zapraszamy 01.09.2020 r. na zajęcia organizacyjne wraz z jednym opiekunem. Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa – dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5m.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1