Rada Rodziców

Zebranie Zarządu Rady Rodziców w dniu 10.10.2014r.

Na zebraniu zarządu Rady Rodziców w dniu 10.10.2014 uchwalono termin wpłaty na komitet rodzicielski,  który upływa z końcem roku 2014.

1 dziecko -30 zł

2 dzieci po -20zł

3-cie i więcej – nie płacą

Ustalono, że osoby które nie płacą, składają pisemne oświadczenie u wychowawców swoich klas.

Continue reading

Zebranie Rady Rodziców w dniu 25.09.2014r.

W dniu 25.09.2014 odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym 2014/15 posiedzenie Rady Rodziców w którym uczestniczyli przewodniczący trójek klasowych.

Pan Dyrektor W.Sondej powitał nowo wybranych przedstawicieli trójek, przedstawił zasady funkcjonowania szkoły oraz działanie dziennika elektronicznego.

Po zapoznaniu się z regulaminem Rady Rodziców i programem dydaktycznym przystąpiono do wyboru nowego zarządu.

W drodze głosowania jawnego wyłoniony został nowy zarząd Rady Rodziców.

Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1