Rada Rodziców

ZEBRANIE RADY RODZICÓW W DNIU 28.11.2014

Główne tematy spotkania to:
-Rozliczenie wydatkowania składek na komitet rodzicielski za 2013/14.
-Prowizja z ubezpieczenia za rok ubiegły – rozliczenie.
-Prowizja z ubezpieczenia w roku bieżącym.
-Komitet rodzicielski – propozycja zmiany % podziału składki. Continue reading

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW ROK 2014/2015

Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele!

Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci. Continue reading

Zebranie Zarządu Rady Rodziców w dniu 28.10.2014

Celem zebrania, zwołanego przez p. Dyrektora W. Sondeja, było przede wszystkim rozliczenie prowizji z tytułu ubezpieczenia. Szczegółowe rozliczenie znajduje się u skarbnika Zarządu Rady Rodziców pani Doroty Bartyńskiej i jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych rodziców.

Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1